2013 - Boxen WM  Klitschko - Pianeta
press to zoom
2013 - Boxen WM  Klitschko - Pianeta
press to zoom
2013 - Boxen WM  Klitschko - Pianeta
press to zoom
2013 - Boxen WM  Klitschko - Pianeta
press to zoom
2013 - Boxen WM  Klitschko - Pianeta
press to zoom
2013 - Boxen WM  Klitschko - Pianeta
press to zoom
2012 - Boxen WM  Klitschko - Pianeta
press to zoom
2013 - Boxen WM  Klitschko - Pianeta
press to zoom
1/3